สำนักอักษร


การสนับสนุนเว็บไซต์

       ท่านสามารถให้การสนับสนุนเว็บไซต์ Samnakaksorn.com (สำนักอักษร) ได้ด้วยการบริจาคเงินช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่าย ในนามผู้ไม่ประสงค์จะได้รับการขนานนาม โดยจะถือเป็นการให้คล้ายๆด้วยความเสน่หาและบริสุทธิ์ใจต่อกัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมๆ หรือแม้แต่การลดหย่อนภาษีประจำปี ย่อมถือได้ว่าประเสริฐผู้คนยิ่งนักแล้ว

       สำหรับส่วนที่อาจจะเหลือจากหักค่าใช้จ่าย ขอนำไปใช้เป็นการส่วนตัวเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขสูงสุดแก่ผู้เขียนกับสุนัขที่เลี้ยงไว้ และถือเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในภายภาคหน้า

       จำนวนเล็กน้อยตามความเหมาะสมและอย่าได้มากเกินไปจนกลายเป็นการเบียดเบียนตัวเอง เพราะจะอย่างไรเว็บไซต์สำนักอักษร ก็จะยังคงดำเนินต่อไปได้อยู่แล้ว ตามแนวทางและวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ

      ควรมิควรแล้วแต่จะพิจารณา ขอกล่าวคำขอบคุณมา ณ ที่นี้.

ด้วยความเคารพยิ่ง

เกรียงไกร รักมิตร
เว็บมาสเตอร์
(งูเขียว หางบอบช้ำ)
28-5-2563


ช่องทางการบริจาค

1) โอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 0494036621

2) บัญชีพร้อมเพย์ 081-918-2546

หรือสามารถสแกนได้ที่นี่

3) ผ่านทาง Paypal ชื่อบัญชี inseedang@gmail.com

หรือคลิกที่นี่

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย