สำนักอักษร

รางวัลแด่คนช่างเพ้อฝัน ย่อมได้มาซึ่งเอกสิทธิ์ที่จะโบยบินแม้ไร้ปีก.

สารบัญเรื่อง


งานเขียนใหม่

» ยอดมนุษย์

» เจ้าบ้านรำพึง

» สวรรค์บนดิน

» แรงจูงใจ

» ศาสนากับวิทยาศาสตร์


ดรรชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
อาจจะไม่เป็นไปตามความคาดหมาย

แต่ประโยชน์สุขแห่งตนที่ได้รับ
คือการได้ขบคิด ได้จิตนาการ
ได้ประดิบประดอยปั้นถ้อยคำ
ได้เพลิดเพลินปรุงแต่งภาษาอักษร
ในแบบฉบับของตัวเอง
นั่นนับว่าประสบความสำเร็จแล้ว...ผู้คน

รางวัลแด่คนช่างเพ้อฝัน
ย่อมได้มาซึ่งเอกสิทธิ์ที่จะโบยบิน...แม้ไร้ปีก.


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย