สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

การแลกเปลี่ยนทางสติปัญญา

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

การแลกเปลี่ยน
ทางสติปัญญา


ความแตกต่างไม่ใช่ปัญหา
ใดๆในโลกล้วนแตกต่าง
ทั้งในเชิงรูปธรรมและนามธรรม
ถือเป็นการสร้างสมดุล
เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ความคิดเห็นที่แตกต่าง
ถือเป็นวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางสติปัญญา
ที่ได้ผ่านกระบวนการขบคิดวิเคราะห์แล้ว
ด้วยมุมมองที่หลากหลาย

ที่เหลือก็แค่การใช้วิจารณญาณ
คัดเลือกแยกแยะตามความเหมาะสม
ตามความเชื่อและความจำเป็นของแต่ละผู้คน

ความแตกต่างนำไปสู่การวิวัฒน์
ไม่มีใครเอาของที่เหมือนกันมาแลกกัน

ปัญหาคือความไม่แตกต่าง

โลกคงพินาศย่อยยับไปนานแล้ว
ถ้าเราคิดเห็นสอดคล้องและตรงกันไปหมด.


เขียนเมื่อ : 10 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ || หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย