สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

มิตรภาพบนเส้นขนาน

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

มิตรภาพบนเส้นขนาน


การประนีประนอม
ถือเป็นการเสียสละบางอย่าง
เพื่อให้ได้มาซึ่งบางสิ่งซึ่งงดงามกว่า
ที่เรียกว่าความสร้างสรรค์

ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน
ผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว
ในสถานภาพที่แตกต่าง

บนเส้นขนานที่เรียกว่าความขัดแย้ง
มิตรภาพเล็กๆถูกหยิบยื่นให้แก่กัน

การยอมรับซึ่งกันและกัน
ย่อมถือเป็นการให้เกียรติ์กันโดยแท้.


เขียนเมื่อ : 27 พ.ค. 2563

« ย้อนกลับ || หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย