สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

ยอดมนุษย์

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

ยอดมนุษย์


มนุษย์กำเนิดขึ้นเองตามกฎธรรมชาติ
พึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำรงชีวิต
เรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
สร้างสร้างสรรค์และพัฒนาชีวิต
เชื่อมโยงเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ
โดยไม่อาจแยกออกจากกันได้

มนุษย์ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของใคร
สามารถมีอิสรเสรีที่จะกำหนดชีวิตได้เอง
โดยรับผิดชอบด้วยกระทำกรรม
จัดการและแก้ไขปัญหาได้ด้วยการใช้เหตุผล

มนุษย์สามารถเข้าถึงความเป็นจริง
ในระดับที่สังเกตเห็นและรับรู้ได้
ด้วยประสาทสัมผัส

และสามารถเข้าความจริง
ในระดับที่เหนือประสาทสัมผัสได้
ด้วยการรับรู้ทางจิต

มนุษย์สามารถอยู่เหนือกิเลสตัณหาทั้งปวง
โดยแสวงหาหนทางพ้นทุกข์ได้ด้วยตัวเอง
และสามารถมีความสุขที่แท้จริงได้

สามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางอันประเสริฐ
และสามารถนิพพานได้

ในระดับที่ไม่ต้องพึ่งพานักบวชให้ปวดใจ.


เขียนเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ ||

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย