สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

ศาสนากับวิทยาศาสตร์

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

ศาสนากับวิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์
ทำให้มนุษย์เข้าใจความเป็นจริง
มองเห็นความสัมพันธ์อันเชื่อมโยง
ระหว่างตัวเองกับธรรมชาติ
และดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง

ในขณะที่ความเชื่อทางศาสนา
สอนให้มนุษย์รู้จักความดี
และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า
เพื่อแสวงหาความสุขที่แท้จริง

รูปธรรมกับนามธรรม
กายกับจิต
วิทยาศาสตร์กับศาสนา

ช่างสอดคล้องและสมดุล.


เขียนเมื่อ : 22 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ || หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย