สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

กาลแห่งกรรม

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

กาลแห่งกรรม


ความสุขและความทุกข์
ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไม่ใช่โชคชะตาฟ้าลิขิต
หรือเวรกรรมแต่ชาติปางก่อน

แม้แต่กรรมเก่าซึ่งเป็นผลมาจากอดีต
ก็ไม่ใช่จะเป็นตัวกำหนดไปเสียทุกอย่าง

เพราะปัจจุบันยังอยู่
ยังมีโอกาสและมีความเป็นไปได้
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปรับปรุง

การรับผิดชอบชั่วดี
ย่อมมีผลบังคับใช้ตามกรรมโดยเจตนา

ความสุขและความทุกข์ก็ย่อมต้องมีกาลเทศะ.


เขียนเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ || หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย