สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

บ่อเกิดแห่งคุณธรรม

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

บ่อเกิดแห่งคุณธรรม


ที่เรียกว่าคุณธรรม

นามธรรมทางความคิด
รูปธรรมทางการแสดงออก
มาตรฐานทางศีลธรรม

บนพื้นฐานแห่งคุณงามความดี
หลักความเชื่อแห่งการอยู่ร่วมกัน

ถ้าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน
ให้พรหมวิหารสี่นำทาง

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

แค่นี้ก็ประเสริฐผู้ประเสริฐคนยิ่งนักแล้ว
ที่เหลือล้วนเป็นไปเอง.


เขียนเมื่อ : 7 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ || หน้าถัดไป »

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย