สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

สมดุลแห่งความขัดแย้ง

ภาพประกอบ : https://pixabay.com

สมดุลแห่งความขัดแย้ง


มนุษย์ไม่ใช่ปัจเจกโดดเดี่ยว
แต่เป็นสัตว์สังคมที่มีการโยงใยสายสัมพันธ์
กับสิ่งรอบๆตัว

ความขัดแย้งถือเป็นบุคลิกภาพหนึ่งของมนุษย์
ที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับตนเองและผู้อื่น
ทั้งกับธรรมชาติและโลกที่อาศัย

ด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่สอดคล้อง
ขาดความเชื่อมโยงและการสนับสนุนกันและกัน

หนทางแห่งการสร้างความพึงพอใจ
โดยปราศจากความขัดแย้งทุกรูปแบบ
คือการเรียนรู้ที่จะปรับสมดุล

แต่ถ้านั่นมันยากเกินไป
ที่ง่ายกว่าคือให้อภัยและปล่อยวาง.


เขียนเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563

« ย้อนกลับ ||

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย