สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

ชีวิตที่เหลืออยู่

ภาพประกอบ : https://pixabay.com