สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

จงยิ่งใหญ่อย่างมีเกียรติ์

ภาพประกอบ : https://pixabay.com