สำนักอักษร


โดย : งูเขียว หางบอบช้ำ

ความจริงที่ถูกฆาตกรรม

ภาพประกอบ : https://pixabay.com